Klacht over een rentmeester NVR

Indien u van mening bent, dat een Rentmeester NVR heeft gehandeld in strijd met de door hem afgelegde eed/belofte of de Gedragscode, kunt u een klacht indienen bij de Rentmeesterskamer.

Maak hiervoor gebruik van ons klachtenformulier. U kunt het formulier online invullen en vervolgens uitprinten en ondertekenen.

Bekijk ons overzicht van vaak gestelde vragen voor meer informatie over de gang van zaken bij de klachtenprocedure.

Voor het indienen van een klacht is griffiegeld verschuldigd.