Samenstelling

De Rentmeesterskamer bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, afkomstig uit de rechtspraak, en vier leden. Twee leden worden aangewezen door het bestuur van de beroepsvereniging van de rentmeesters, de Koninklijke NVR, en twee leden worden aangewezen door het bestuur van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG). De eerste twee leden moeten het beroep van rentmeester uitoefenen of uitgeoefend hebben en de laatste twee leden moeten grondeigenaar zijn en mogen niet ook het beroep van rentmeester uitoefenen. Zij worden allen benoemd voor een periode van vijf jaren met de mogelijkheid van tweemaal een verlenging.

Voorzitter

De heer mr. A.P.W. Esmeijer   (eerste aftreden juli 2027)

Secretaris-penningmeester

De heer ing. H.M. Dorenbosch   (tweede aftreden eind 2022)

Overige leden

  • de heer mr. A.R.G.Chr. Geene   (eerste aftreden september 2025)
  • mevr. mr. J.W.H. van der Goes-Petter   (derde aftreden eind 2023)
  • de heer ing. W. van Vliet   (eerste aftreden september 2025)

Ambtelijk secretaris tuchtrechtspraak

Mevr. mr. S.D. van Wijk                           tuchtrecht@rentmeesterskamer.nl

Plaatsvervangende leden

voor de bestuursleden benoemd op voordracht van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters:

  • mr. H.J.A. van Hoogmoed
  • mr. ing. C.F. van Helvoirt